Positief advies NVAO-visitatiecommissie voor MSc Law & Finance

24 april 2018

Op donderdag 12 april heeft een visitatiecommissie van de NVAO een bezoek gebracht aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Economie en Bedrijfskunde om de nieuwe, gezamenlijke MSc Law & Finance te beoordelen.

De commissie voerde gesprekken met het management van de opleiding, studenten, leden van de raad van advies, leden van de examen- en opleidingscommissie en docenten. Naar aanleiding van deze gesprekken en het bestuderen van de documentatie heeft de commissie een voorlopig positief advies uitgebracht.

Accreditatie

De NVAO zal naar alle waarschijnlijkheid de opleiding komende zomer accrediteren, wat betekent dat de opleiding naar verwachting per september dit jaar zal starten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van het programma. Met de werving en selectie van studenten is in december al begonnen. Streven is om met minimaal 25 (internationale en nationale) studenten te beginnen.

Toonaangevend

Opleidingsdirecteur prof. dr. Marc Salomon en opleidingscoördinator mr. Nik de Boer zijn zeer verheugd over dit resultaat:  “De afgelopen jaren heeft de opleiding in nauwe samenwerking met alle stakeholders van beide faculteiten hard gewerkt om tot dit goede resultaat te komen. Met de NVAO accreditatie zal de opleiding verder worden ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende opleidingen in Law and Finance.”

Gepubliceerd door  Economie en Bedrijfskunde