Zes aanmoedigings- en afstudeerprijzen voor UvA-studenten

28 november 2017

Vijf UvA bachelorstudenten hebben een Jong Talent Aanmoedigingsprijs in de exacte en technische wetenschappen ontvangen, en oud-masterstudente Laura Driessen won de Nederlandse Afstudeerprijs voor Sterrenkunde. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde jonge onderzoekers vanuit de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

De winnaars van de aanmoedigingsprijs zijn studenten: Robin van den Berg (categorie: Natuurkunde en technische natuurkunde), Eveline Tiekink (categorie: Scheikunde), Mick Gielen (categorie: Wiskunde en technische wiskunde), Teun Mathijssen (categorie: Informatica en technische informatica) en Eleonore Corazolla (categorie: Geneeskunde). Deze vijf studenten behaalden de beste studieresultaten van hun jaar en kregen een geldbedrag van 500 euro.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Groepsfoto winnaars. foto: Hilde de Wolf

Jong talent

In totaal ontvingen 56 jonge talenten in de exacte en technische wetenschappen een aanmoedigingsprijs tijdens de uitreiking op 27 november in Haarlem. Het gemiddelde cijfer dat zij behaalden was een 9,25. Voor de genomineerden in de natuurkunde en technische natuurkunde was dit gemiddelde met 9,44 het hoogst. Net als vorig jaar was circa 25 procent van de winnaars vrouw. Meer nog dan in voorgaande jaren, viel het de jury op dat veel genomineerden een omvangrijker studieprogramma volgden dan hun hoofdvakprogramma. Velen volgden een honoursprogramma of deden een dubbele bachelor. 

Afstudeerprijs

Naast de aanmoedigingsprijzen werden ook afstudeerprijzen voor Jong Talent uitgereikt. Laura Driessen van de UvA kreeg de De Zeeuw -Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde voor haar studie naar een nieuwe supernovarest. Aan de prijs is een geldbedrag van 3000 euro verbonden.

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

De KHMW te Haarlem beoogt een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving, door het uitschrijven van prijsvragen, het bekronen van wetenschappelijke prestaties en het organiseren van lezingen en conferenties. Het verzorgt jaarlijks de onafhankelijke jurering en de prijsuitreiking van de Jong Talent Aanmoedigings- en Afstudeerprijzen.

Bron: De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Gepubliceerd door  Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica