Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

NWO heeft aan het interdisciplinaire onderzoeksvoorstel ‘Oorsprong van het leven’ een financiering toegekend van 2,5 miljoen euro. Dit onderzoeksvoorstel speelt in op vragen die zijn opgesteld door de Nationale Wetenschapsagenda en wordt mede uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam.

De NWO-financiering wordt gebruikt om een eerste verkennende fase van een ambitieus onderzoeksprogramma te starten. Enkele tientallen onderzoekers uit de Nederlandse astronomie, aard- en planeetwetenschappen, moleculaire- en evolutiebiologie, chemie, informatica, (bio)fysica en wiskunde, verdeeld over 17 universiteiten en onderzoeksinstellingen, gaan een basis leggen voor het initiatief met het oprichten van een virtueel platform, het Origins Center, en met een aantal ‘pathfinder’ projecten.

Hoofdaanvrager is Nobelprijswinnaar Ben Feringa van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook zijn Rens Waters (API), Carsten Dominik (API), Pernette Verschure (SILS) en Jef Huisman (IBED) vanuit de Universiteit van Amsterdam betrokken bij de aanvraag.

Eerste fase

Het Origins Center beoogt de verschillende partijen en onderzoekslijnen bij elkaar te brengen. De eerste fase van het Origins Center zal een aanvang maken met grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan, het functioneren en de toekomst van leven in een veranderende omgeving, van moleculaire tot planetaire schaal. Daarnaast gaat het Origins Center een outreach-programma uitvoeren, met als belangrijke doelgroep de indieners van vragen over de oorsprong van het leven in de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

‘Het Origins Center is het begin van een unieke samenkomst van onderzoekers die zich gaan buigen over de complexiteit van het ontstaan van het leven,' vertelt Dr. Pernette Verschure. ‘Lastige vragen zoals wat de bouwstenen van het leven zijn en hoe ze functioneren ook tijdens evolutie en buiten de aarde gaan we agenderen. We proberen grote tijd- en ruimteschalen te overbruggen en te weten te komen hoe we het leven kunnen bijsturen. Het is een verademing dat er funding is vrijgemaakt om onderzoek te verrichten naar fundamentele basis principes rond het functioneren van het leven. Ik denk dat dit initiatief een verstrekkende bijdrage zal leveren aan onze kennis.'

Het Origins Center is officieel opgericht bij gelegenheid van het symposium Fundamentals of Life in the Universe van de Rijksuniversiteit Groningen.

NWA

De Nationale Wetenschapsagenda bevat de bijna 12.000 vragen die Nederlanders in 2015 stelden aan ‘de wetenschap’, geordend in overkoepelende clustervragen en onderling verbonden door ‘routes’, waarvan de route ‘Oorsprong van het leven - op aarde en in het heelal' er één is. Het ministerie van OCW investeert 30 miljoen euro in de NWA. Het grootste deel hiervan, 20 miljoen euro, gaat naar de Startimpuls en is bestemd voor onderzoek binnen de acht thema's.

Lees hier meer over de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda