Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Open Programma

Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

Bent u geïnteresseerd in Geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies, maar wilt of kunt u geen volledige bachelor- of masteropleiding volgen, dan kunt u zich als 'Open UvA'-student inschrijven.

Voor een overzicht van de vakken kijkt u in de Studiegids (zie onderstaande link). U klikt achtereenvolgens op ‘Zoek vak’ en ‘Geavanceerd zoeken’ (rechtsboven). Onder ‘Behorend tot opleiding’ selecteert u (een van) de volgende opleidingen in het interessegebied: Planologie (bachelor) Sociale geografie (bachelor) Internationale ontwikkelingsstudies (minor).

UvA Studiegids

Kosten

Voor zowel bachelor- als mastervakken: € 75,- per studiepunt.  
Bij een studielast van 10 punten kost het vak dus € 750,- (excl. kosten voor excursies, literatuur en eventuele overige kosten).

U ontvangt van de financiële administratie een acceptgiro voor het hele bedrag. Betalen in termijnen is niet mogelijk.

Annuleringsvoorwaarden 
Het is mogelijk dat er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet meer deel kunt nemen aan het college. Hiervoor hanteren wij de volgende regels:

  1. Annuleren kan alleen schriftelijk voor aanvang van de collegereeks. Na aanvang van de collegereeks, is het niet meer mogelijk om uw geld terug te vorderen.
  2. Annulering dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Mondelinge afzegging dient altijd gevolgd te worden door schriftelijke annulering. Bij uitblijven van een schriftelijke annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
  3. Bij annulering wordt € 50 administratiekosten in rekening gebracht.
  4. Een schriftelijke annulering dient u per mail te sturen aanm.d.berntsen@uva.nl.
  5. Bij het uitblijven van tijdige betaling kan de docent u toegang tot het college weigeren. Wij behouden ons dan het recht voor alsnog betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen. 

Door de aard van het onderwijs kennen enkele vakken een maximum aantal deelnemers, waarbij reguliere studenten voorrang krijgen. In uitzonderlijke gevallen moeten wij de deelname voor contractstudenten annuleren. Bij annulering van onze kant ontvangt u natuurlijk uw inschrijfgeld retour. Er worden dan geen administratiekosten in rekening gebracht.

Toetsing en herkansing

Na afloop van de collegereeks kunt u een tentamen afleggen. Dit is niet verplicht. U ontvangt echter alleen een certificaat bij het succesvol afleggen van het tentamen. Ook heeft u recht op één herkansing in hetzelfde studiejaar. Indien er geen tentamen wordt afgenomen, dient u aan alle studieverplichtingen te hebben voldaan.

Certificaat

Bij een positief eindresultaat ontvangt u een certificaat van de afdeling Contractonderwijs. In drukke periodes kan het gebeuren dat er enige tijd verstrijkt voor u het certificaat ontvangt. Als u twee maanden na afloop van een college nog geen certificaat hebt ontvangen, neemt u dan contact op met de afdeling Contractonderwijs.

Toelating en aanmelding

Bachelorvakken 

U kunt zich inschrijven voor een selectie van bachelorvakken op het gebied van Geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies, mits u beschikt over een propedeuse diploma van een hbo of universiteit.

De volgende vakken staan open voor contractstudenten: alle eerstejaarsvakken  (m.u.v Methoden en Technieken van Ruimtelijke Onderzoek en Ruimtelijk Programmeren en Ontwerp) en de tweede –en derdejaars specialisatievakken. Een lijstje met specialisatievakken vindt u in de digitale Studiegids.

Het is voor het succesvol afronden van het vak van belang dat uw vooropleiding en/of werkervaring aansluit bij het niveau van de vakken. Voor enkele vakken gelden specifieke ingangseisen. Deze zijn terug te vinden in de Studiegids. Neem bij twijfel even contact op.

Mastervakken 

Voor mastervakken dient u te beschikken over een relevante academische opleiding en zal er vooraf overleg plaatsvinden met de studieadviseur. 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier dat u hieronder kunt downloaden. Nadat u het formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het per e-mail sturen naar m.d.berntsen@uva.nl.

Na verwerking van uw aanmelding ontvangt u een acceptgiro voor het te betalen bedrag. Nadat wij de betaling hebben ontvangen, plaatsen wij u voor het college en ontvangt u een bewijs van inschrijving en toegang tot de digitale leeromgeving Blackboard. Op het bewijs van inschrijving staat tevens vermeld waar en wanneer het college plaatsvindt.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij Marjolein Berntsen
T   020 525 5994   
E  m.d.berntsen@uva.nl

Aanmeldingsformulier contractonderwijs - College Sociale Wetenschappen
Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
Vorm Kortlopend, open uva-college, module
Studielast EC,
Voertaal Nederlands
Toelatingseisen Open
Start Januari, februari, april, juni, september, oktober