Valorisatie bij de UvA

Valorisatie staat in toenemende belangstelling van de samenleving en politiek. De UvA streeft naar een zo groot mogelijke impact van de kennis die zij ontwikkelt. Duidelijkheid over de afspraken rondom valorisatie is daarom noodzakelijk. De notitie ‘Valorisatie bij de Universiteit van Amsterdam’ en bijbehorende regelingen voorzien hierin.

Valorisatie bij de Universiteit van Amsterdam

Kennisdeling binnen en buiten de universiteit

Wetenschappelijk onderzoek is de basis van de kennis en expertise die aan de UvA worden ontwikkeld. Die kennis en expertise deelt de UvA met anderen, ook wel valorisatie genoemd. De wijze waarop de UvA haar kennis deelt met de samenleving heeft talloze verschijningsvormen. Soms is dit beperkt tot de academische wereld zelf, zoals het verzorgen van onderwijs of het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Dikwijls is er ook sprake van kennisdeling in een maatschappelijk breder verband met bedrijven, instellingen en burgers.

Notitie en regelingen

De beleidsnotitie Valorisatie bij de Universiteit van Amsterdam en de bijgevoegde regelingen Valorisatie 2014 en Nevenwerkzaamheden 2014 geven meer duidelijkheid over het beleid van de UvA over valorisatie. De regeling 'Valorisatie 2014' vervangt de voormalige regeling ‘Uitvindingen UvA-medewerkers en anderen’. De regeling over nevenwerkzaamheden is op basis van ervaringen in de laatste jaren aangepast.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

18 september 2018