Kader Kwaliteitszorg

Het werken aan de onderwijskwaliteit is een continu aandachtspunt binnen de UvA. Ten behoeve van systematische kwaliteitsverbetering zijn in 1999 de uitgangspunten voor een systeem van kwaliteitszorg vastgelegd in het Kader Interne Kwaliteitszorg. In de jaren erna is dit kader aangepast naar aanleiding van de invoering van het accreditatiestelsel in 2003 en diverse interne audits waarbij de toepassing van de Plan-Do-Check-Act-cyclus centraal stond.

De verandering in de accreditatiewetgeving per 1 januari 2011 en de vaststelling van een nieuw Instellingsplan voor de periode 2011-2014 zijn directe aanleidingen om het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitszorgsysteem andermaal te actualiseren. In dit kader wordt het kwaliteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam beschreven. De uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid en de gewenste systematiek van kwaliteitszorg zijn niet veranderd ten opzichte van het eerder geformuleerde beleid in 1999, 2004 en 2006. Wel is de beschrijving op een aantal punten aangepast aan de nieuwe context en scherper geformuleerd.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 maart 2017