Declaraties CvB

Om de transparantie te verhogen heeft het College van Bestuur (CvB) op 11 mei 2015 besloten om per half jaar de individuele declaraties van de leden van het CvB online beschikbaar te stellen.

De declaraties en de onderliggende bonnen worden steeds in mei (betreffende de tweede helft van het kalenderjaar) en november (betreffende de eerste helft van het kalenderjaar) beschikbaar gesteld.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

3 december 2018