Centrale Ondernemingsraad

De Centrale Ondernemingsraad overlegt met het College van Bestuur en vergadert ook met de Centrale Studentenraad over bepaalde kwesties. De inhoud van het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt bepaald door wettelijke regelingen (Wet op de Ondernemingsraden) of door de CAO voor universitair personeel.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

23 maart 2015