Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Commissies van de Centrale Ondernemingsraad

De commissies van de Centrale Ondernemingsraad zijn aangesteld om in een kleiner verband bepaalde onderwerpen grondig voor te bereiden, voordat deze in de COR-vergadering aan de orde komen. Deze vaste en ad hoc commissies brengen advies uit over diverse kwesties, waardoor de COR tot een weloverwogen advisering en/of besluitvorming kan komen.

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar.

Commissie HRM

Deze commissie houdt zich vooral bezig met het personeels- en ARBO-beleid en zaken die betrekking hebben op de organisatie.

Commissieleden: Iris Breetvelt, Estela Gonzalez, Rob Huygens, Irene Kraal en Marian Sluijs.

Het voorzitterschap wordt gevoerd door Marian Sluijs.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Integraal HRM beleid
 • Het Nieuwe Werken, telewerken
 • Flexpersoneel Scholings- en loopbaanbeleid
 • Levensfasegericht personeelsbeleid 
 • Medezeggenschap in de UvA Holding
 • Werkdruk
 • Veiligheidsbeleid /Arbo
 • Auteursrecht

Commissie Financiën

Deze commissie adviseert de COR over belangrijke financiële stukken zoals de begroting en kwartaalrapportages.

Commissieleden: Cees Kleverlaan, Edward Pasman, Piet Rodenburg, Erik Schinkel en Otto van Tubergen.

Het voorzitterschap wordt gevoerd door Edward Pasman.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Kaderbrief en begroting
 • UvA Jaarrekening en jaarverslag 
 • Financial en management control
 • SIS 

Commissie Huisvesting

Deze commissie houdt zich, in nauwe samenwerking met de commissie Financiën, bezig met de advisering die voortvloeit uit de jaarlijkse actualisatie van het Huisvestingplan UvA.

Commissieleden: Jonneke Bekkenkamp, Rob Huygens, Gerwin van der Pol, Piet Rodenburg, Erik Schinkel en Otto van Tubergen.

Het voorzitterschap wordt gevoerd door Otto van Tubergen.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • (Meerjaren) Huisvestingsplan
 • Duurzaamheid
 • Integrale veiligheid 
 • Bouwactiviteiten REC en Binnenstad
 • Reputatiemanagement

Commissie Onderwijs en Onderzoek

Deze commissie richt zich op zaken aangaande (de kwaliteit van) het onderwijs en onderzoek.

Commissieleden: Erella Grassiani, Cees Kleverlaan, Gerwin van der Pol en Taco Walstra.

Het voorzitterschap wordt gevoerd door Taco Walstra.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Onderwijsvisie
 • Onderzoekszwaartepunten
 • UvA profiel & prestatieafspraken
 • Instellingstoets, kwaliteitszorg
 • Opheffen en instellen van opleidingen
 • Valorisatie
 • Wetenschappelijke Integriteit
 • Basiskwalificatie UvA-docenten

Commissie Privacy, Informatisering en Gegevensbescherming

Deze tijdelijke commissie is ingesteld om de dossiers met betrekking tot digitale processen en privacybeleid beter te kunnen beoordelen en monitoren.

Commissieleden: Estela Gonzalez, Sanne Landhuis en Taco Walstra.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • P-processen en P-dossiers
 • Informatiebeveiligingsbeleid
 • Privacybeleid
 • AVG