Bijvakken

Voor niet-UvA-studenten

Inschrijven als 'bijvakstudent' geldt alleen voor studenten van buiten de UvA die een of meerdere vakken aan de UvA willen volgen. Volg onderstaand stappenplan. Het is niet mogelijk bijvakken te volgen bij de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde.


Een bijvak is een vak dat niet standaard is opgenomen in het studieprogramma. Je kunt het vak met toestemming van de examencommissie (wel) inzetten in de keuzeruimte of extracurriculaire ruimte van je studieprogramma, of je kunt het vak alleen uit interesse volgen. Je schrijft je in voor een bijvak via Studielink; je doet hier een bijvakinschrijving, de vakken waarvoor je je vervolgens aanmeldt zijn keuzevakken of minorvakken.

Studenten die al een volledige opleiding aan de UvA volgen, hoeven zich niet als bijvakstudent in te schrijven als zij keuzevakken of een minor aan de UvA willen volgen (je meldt je direct aan voor de vakken). Wil je als UvA-student een bijvak volgen bij een andere universiteit, dan gaat dat via Studielink.

Inschrijven als bijvakstudent gaat via Studielink.

 • Kies in Studielink de opleiding waarbij je een bijvak wilt volgen, en kies de opleiding met tussen haakjes 'bijvak'.
 • Ook als je al eerder als bijvakstudent bij de UvA ingeschreven stond, moet je je voor aanvang van een nieuw studiejaar opnieuw inschrijven via Studielink. De opleiding waar het bijvak bij hoort, vind je in de Studiegids van de UvA.
 • Als je als bijvakstudent bachelorvakken wilt gaan volgen, geef dan in Studielink aan dat je niet start in het eerste jaar van de opleiding, anders kan je inschrijving in Studielink niet worden voltooid.
 • Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding? Dan heb je een toelatingsbeschikking nodig. Stuur een mail naar application-sts@uva.nl, vermeld welke bijvakken je wilt volgen en stuur de volgende documenten mee: 1. een toelatingsbeschikking van je eerste opleiding ('thuisuniversiteit'), 2. een kopie van je paspoort.

Hoe vind ik een bijvak in de Studiegids?

Kijk bij de vakken. Als een vak niet als bijvak/keuzevak gevolgd mag worden, kun je dit vaak zien in de vakbeschrijving in de Studiegids ('Vak alleen open voor: ...'). Veel vakken zijn als keuze-/bijvak te volgen, zolang je maar voldoet aan de ingangseisen van het betreffende vak.

Stap 2. Wel/geen collegegeld betalen

Als bijvakstudent hoef je aan de UvA geen collegegeld te betalen, indien je bij je eigen instelling het wettelijk collegegeld betaalt en je ook bij de UvA het wettelijk collegegeld moet betalen. In dat geval kun je de UvA een Bewijs Betaald Collegegeld van je eigen instelling sturen. Op dat bewijs dient wel duidelijk vermeld te staan dat het is afgegeven voor inschrijving aan de UvA .

Wanneer je geen wettelijk collegegeld betaalt aan je eigen instelling, gelden er andere regels. Zie hiervoor het Inschrijvingsbesluit van de UvA.

Het originele Bewijs Betaald Collegegeld (een kopie is niet geldig) stuur je op naar de Centrale Studentenadministratie (CSA) of lever je in bij de Student Service Desk. 

 • Daarnaast heeft de Centrale Studentenadministratie ook een kopie van een (geldig) identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en een gewaarmerkte kopie van een toelaatbare vooropleiding nodig. Dit is een kopie van het originele diploma met daarop een stempel 'kopie conform origineel'.
 • Het kan ook zijn dat de controle op je vooropleiding en identiteit via Studielink kan plaatsvinden. Controleer daarvoor of je een Centraal geverifieerde identiteit en vooropleiding in Studielink hebt staan. In dat geval is het niet nodig je identiteitsbewijs of diploma ook nog per post te sturen.

Let op  

 • Indien het om een bijvakinschrijving bij een Masterprogramma aan de UvA gaat, is in de meeste gevallen ook een 'Toelatingsverklaring Master' nodig om je inschrijving af te ronden. Deze toelatingsverklaring kan worden aangevraagd bij de betreffende Graduate School. Via de link hier onder kun je de betreffende Graduate School vinden. De Graduate School kan na ontvangst van een gewaarmerkt kopie diploma bekijken of er een toelating kan worden afgegeven, en stuurt deze dan naar de Studentenadministratie.
 • Vermeld op alle documenten je UvA-studentnummer. Dit studentnummer ontvang je een of twee werkdagen nadat je je inschrijvingsverzoek via Studielink hebt gedaan, op het e-mailadres dat in Studielink staat vermeld.

Postadres

Studentenadministratie van de UvA (CSA):
Universiteit van Amsterdam 
Centrale Studentenadministratie 
Postbus 2760
1000 CT Amsterdam

Inleveradres

Student Service Desk
(Roeterseiland: REC-E)

Verwijzingen

Stap 3. Meld je aan voor het bijvak

Meld je ten slotte aan voor de vakken van je opleiding. Dit kan online via onderstaande link, of lees (eerst) de eigen informatie van bepaalde studies en faculteiten hieronder.

Psychologie 

Als je een bijvak wilt volgen bij Psychologie, meld je je aan voor vakken via onderwijsbalie@psy.uva.nl.

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

Als je een bijvak wilt volgen bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI of Faculty of Science) neem dan contact op met het Servicedesk van Science Park: servicedesk-esc-science@uva.nl.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

Als je aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een vak wilt volgen als bijvak, let dan op het volgende:

 • Vraag toelating als bijvakstudent aan via dit formulier.
 • Bijvakstudenten die tot universitair rechtenonderwijs willen worden toegelaten op basis van een hbo-propedeuse, moeten beschikken over een vwo-certificaat Nederlands, anders is inschrijven als bijvakstudent niet mogelijk.
 • Toelating tot een mastervak is alleen mogelijk op grond van een afgerond universitair juridisch bachelordiploma of een aan de UvA afgerond juridisch schakelprogramma. Ook moet je natuurlijk voldoen aan de eventueel bij dat vak gestelde ingangseis.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

Als je een bijvak wilt volgen bij de FEB, kijk dan ook op de studentensite voor meer informatie.

Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

Als je een bijvak wilt volgen bij de FGw, kijk dan ook op de studentensite voor meer informatie.

Geneeskunde en Tandheelkunde

Het is niet mogelijk bijvakken te volgen bij de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde.

Een minor doen?

Heb je interesse in een minor lees hier dan meer informatie. Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van doorgaans 30 EC, waarmee je je tijdens de bachelor kunt verdiepen in een tweede vakgebied of een interdisciplinair thema.

Als niet-UvA-student schrijf je je in voor een minor via bovenstaande stappen (inschrijven Studielink, aanmelden vakken). De wijze van aanmelden wordt in studiejaar 2018-2019 geharmoniseerd.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

2 januari 2018