WO-monitor en Medewerkersmonitor

De resultaten van de jaarlijkse enquêtes onder afgestudeerden (WO-monitor) en de Medewerkersmonitor zijn ook beschikbaar via UvAdata en de onderwijsdatabase, zodat deze geanalyseerd kunnen worden en tot verbetervoorstellen kunnen leiden. De voortgang en de uitvoering van de maatregelen wordt gevolgd in de reguliere PDCA-cyclus van de UvA.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 maart 2017