Collegegeldtarieven 2019 - 2020

Wie in Nederland studeert aan een hogeschool of universiteit, betaalt daarvoor jaarlijks collegegeld. Er zijn verschillende collegegeldtarieven: het wettelijke collegegeld en het instellingstarief. Hoeveel collegegeld je betaalt, hangt af van je nationaliteit, de opleiding die je volgt en of je voltijd of in deeltijd studeert.

Wettelijk collegegeld 2019-2020

Omschrijving

  Tarief

Voltijdstudenten

€ 2.083

Deeltijdstudenten € 1.775
AUC-studenten € 4.387
PPLE-studenten € 4.166

Eerstejaarsstudenten die nog niet eerder hebben gestudeerd betalen de helft van het collegegeld. Alle voorwaarden vind je op de website van de Rijksoverheid.

 

Tweede opleiding in zorg of onderwijs

Heb je al een Nederlands bachelor- of masterdiploma behaald en wil je nu een tweede bachelor of master in zorg of onderwijs gaan doen, dan betaal je het wettelijk tarief (€ 2.083).

Wettelijk collegegeld voor studenten uit Nederland, de EER, de EU, Zwitserland en Suriname

Nederlandse studenten, studenten uit een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de EU, Zwitserland en Suriname betalen het wettelijk collegegeld als zij voldoen aan de in de wet genoemde voorwaarden.

Instellingstarief: voor studenten voor wie het wettelijk tarief niet geldt

Je betaalt het instellingstarief als je:

  • geen EER-, EU-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt;
  • na het behalen van een Nederlands bachelordiploma een tweede bachelor gaat volgen;
  • na het behalen van een Nederlands masterdiploma een tweede master gaat volgen, tenzij dat een master in zorg of onderwijs is, dan betaal je het wettelijk tarief (€2.083);
  • niet voldoet aan alle voorwaarden van een van de overgangsregelingen van de UvA. Deze regelingen vind je in het Inschrijvingsbesluit 2019-2020.

Instellingstarieven 2019-2020 per faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master
Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage

€ 8.000
€ 12.100
€ 14.000

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten  

Bachelor
Master
Master Conservation and Restoration of Cultural Heritage

€ 8.800
€ 13.310
€ 16.335

Faculteit der Geneeskunde

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor Geneeskunde
Bachelor Medische informatiekunde
Master Geneeskunde
Master Medical Informatics

€ 19.800
€ 10.900
€ 21.900
€ 14.000

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor Geneeskunde
Bachelor Medische informatiekunde
Master Geneeskunde
Master Medical Informatics

€ 21.780
€ 11.990
€ 24.090
€ 15.400

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)
Master Entrepreneurship *
Master Business in Society *
Master of Philosophy in Economics (Tinbergen Institute)

€ 8.000
€ 14.100
€ 10.000
€ 15.500
€ 15.450
€ 15.450

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Master (Amsterdam School of Economics)
Master (Amsterdam Business School)
Master Entrepreneurship *
Master Business in Society *
Master of Philosophy in Economics (Tinbergen Institute)

€ 9.280
€ 14.950
€ 16.850
€ 15.500
€ 15.000
€ 15.450

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics
(PPLE)
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)

€ 8.000
€ 11.450

€ 14.100
€ 10.000

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Bachelor Politics, Psychology, Law and Economics
(PPLE)
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)

€ 8.800
€ 12.600

€ 15.510
€ 11.000

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master
Master lerarenopleidingen (ILO) **

€ 8.000
€ 14.850
€ 12.000

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Master 
Master lerarenopleidingen (ILO)

€ 9.300
€ 16.335
€ 13.200

Faculteit der Tandheelkunde

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Master

€ 19.800
€ 21.900

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Master

€ 21.780
€ 24.090

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Bachelor
Bachelor Scheikunde *
Bachelor Natuur- en Sterrenkunde *
Master (eenjarig) 
Master (tweejarig)
Master Chemistry *
Master Physics and Astronomy *
Master Computational Science *
Master Computer Science *
Master Bioinformatics and Systems Biology *

€ 10.900
€ 11.200
€ 11.200
€ 20.100
€ 14.000
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300
€ 13.300

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Bachelor
Bachelor Scheikunde *
Bachelor Natuur- en Sterrenkunde *
Master (eenjarig)
Master (tweejarig)
Master Chemistry *
Master Physics and Astronomy *
Master Computational Science *
Master Computer Science *
Master Bioinformatics and Systems Biology *

€ 11.990
€ 12.320
€ 12.320
€ 22.010
€ 15.400
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630
€ 14.630

Amsterdam University College (AUC)

Instellingscollegegeld tweede of volgende Nederlandse studie

 

Liberal Arts and Sciences *

€ 11.978

Instellingscollegegeld voor niet EER studenten

 

Liberal Arts and Sciences *

€ 11.978

* joint programme met de VU

** Let op: het instellingstarief geldt niet als je al een master hebt behaald en nu een master gaat doen in onderwijs of zorg, dan betaal je het wettelijk tarief (€2.083).

Vragen?

Met vragen over je collegegeld kun je terecht bij de Digital Student Service Desk, of bel 020 525 1401.

Gepubliceerd door  Administratief Centrum

14 december 2018