Selectieve bachelors

De UvA heeft acht selectieve bacheloropleidingen. Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleidingen, neem je deel aan een selectieprocedure.

Overzicht selectieve bacheloropleidingen

Studie

Deadline
inschrijven*

 Selectievorm

AUC

01-12 (early birds)
01-02

Eigen selectie-procedure

Biomedische wetenschappen

15-01

Numerus fixus:
Selectie & plaatsing

Geneeskunde

15-01

Numerus fixus:
Selectie & plaatsing

Kunstmatige intelligentie  15-01 Numerus fixus: Selectie & plaatsing
PPLE 30-11 (early birds)
01-03

Eigen selectie-procedure

Psychobiologie

15-01

Numerus fixus:
Selectie & plaatsing

Psychology/Psychologie 15-01 Numerus fixus
Tandheelkunde 15-01 Numerus fixus:
Selectie & plaatsing

Selectie & plaatsing bij opleidingen met een numerus fixus

De UvA heeft zes opleidingen met een numerus fixus. Voor deze opleidingen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om toegelaten te worden tot één van deze opleidingen moet je deelnemen aan Selectie & plaatsing (voorheen: decentrale selectie of loting). Je kunt je voor maximaal twee numerus fixusopleidingen aanmelden en deelnemen aan de selectieprocedure. Het aantal keer dat je bij een specifieke opleiding mag deelnemen aan de selectieprocedure verschilt per opleiding.

Selectieprocedure

De deadline voor aanmelden voor een numerus fixusopleiding is 15 januari. Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven, ontvang je een verzoek om je aan te melden voor de selectiedag(en). Deze dag(en) vinden plaats in februari en maart; op de opleidingspagina's vind je de exacte data (klik op de opleiding van je keuze in bovenstaande tabel).
Op basis van je resultaten op de verschillende onderdelen van de selectieprocedure ontvang je op 15 april een rangnummer. Na 15 april krijgen de geselecteerde kandidaten een plaats aangeboden en hebben zij twee weken de tijd deze te accepteren.

Selectiecriteria

De numerus fixusopleidingen richten een selectieprocedure in die past bij de opleiding. De opleiding bepaalt, binnen de richtlijnen van OCW en de UvA, de criteria op basis waarvan  de selectie plaatsvindt, zodanig dat zij zo goed mogelijk kunnen vaststellen of de aspirant-student past bij de opleiding. Op de opleidingspagina van de numerus fixusopleidingen vind je meer informatie onder ‘Toelating en inschrijving’.

Tip: Geneeskunde en Tandheelkunde zijn erg populair, de kans is groot dat je geen plaats krijgt. Zorg dus op tijd voor een alternatief.

Tijdpad

  • 1 oktober t/m 15 januari: inschrijven via Studielink
  • Februari/maart: selectiedagen
  • 15 april: rangnummers verstuurd door Studielink
  • 15 april - 1 september: start versturen plaatsingsaanbod door de opleiding (binnen 14 dagen te accepteren)
  • 1 september: deadline voltooien inschrijving (betalen collegegeld)

Procedures bij andere selectieve opleidingen

Naast de numerus fixusopleidingen heeft de UvA ook twee selectieve bacheloropleidingen: Politics, Law and Economics (PPLE) en Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College). Deze opleidingen bieden intensief en kleinschalig onderwijs en mogen daarom studenten selecteren. Zij hanteren daarbij hun eigen selectieprocedure en deadlines, kijk voor meer informatie op de opleidingspagina.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

21 september 2018