Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Big data, privacy en kunstmatige intelligentie

Hier vind je een selectie van onze vele experts op het gebied van Big Data, privacy en kunstmatige intelligentie.

Heb je een specifieke vraag of wil je in contact komen met een wetenschapper die niet op deze pagina staat? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting. Dit kan via 020 – 525 2695 of via persvoorlichting@uva.nl.

Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Rens Bod

Rens Bod is hoogleraar Computational & Digital Humanities. Hij leidt de onderzoeksgroep die het leren van taal en redeneren met computers simuleert. Deze kennis wordt toegepast voor het verbeteren van taalverwerkingsprogramma’s (bijvoorbeeld automatische vertaalmachines).

dhr. prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Zuiderveen-Borgesius, Frederik, FdR, Informatierecht
Foto: Dirk Gillissen

Dr. Frederik Zuiderveen Borgesius

Frederik Zuiderveen Borgesius doet onderzoek naar online data en privacy. Zijn expertisegebieden zijn privacy, surveillance, persoonsgegevens, vrijheid van meningsuiting, cookies, online tracking en veiligheidsdiensten, prijsdiscriminatie en discriminatie.

T: +31 (0)20 525 3921

dhr. dr. F.J. (Frederik) Zuiderveen Borgesius LLM

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Instituut voor Informatierecht

mw. prof. dr. Natali Helberger, medwereker FdR, hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van informatie
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Natali Helberger

Natali Helberger is hoogleraar Informatierecht. Ze doet onderzoek naar hoe de rol en juridische positie van de gebruiker van informatie verandert onder invloed van informatietechnologie en sociale en economische omstandigheden. Ook kijkt zij naar de implicaties hiervan voor de juridische positie, rechten en plichten van informatiegebruikers onder het huidige en toekomstige informatierecht. Belangrijke aandachtsgebieden in haar onderzoek zijn media en data analytics, profilering, social media, privacy en de rechten van gebruikers.

mw. prof. dr. N. (Natali) Helberger

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Informatierecht

Foto: onbekend

Prof. dr. Beate Roessler

Beate Roessler is hoogleraar Filosofie. Zij specialiseert zich in de waarde van de privésfeer voor de autonomie van personen en voor burgers in een liberale samenleving, in conflicten tussen veiligheid en privésfeer, rechtvaardigheid, autonomie en gelijke kansen voor vrouwen.

mw. prof. dr. B. (Beate) Roessler

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Philosophy and Public Affairs

Sander Klous
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Sander Klous

Sander Klous is hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society. Zijn expertisegebieden zijn big data, data-analyse, privacy by design en toepassing van nieuwe technologieën zoals blockchain.  

 

T: +31 (0)20 525 8344 / 7682

dhr. prof. dr. S. (Sander) Klous

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Informatics Institute

Arnoud Visser
Foto: Monique Kooijmans

Dr. Arnoud Visser

Arnoud Visser is docent Informatica. Zijn expertisegebieden zijn kunstmatige intelligentie en robotica. Zijn specialisatie is het samenwerken in robot teams, zoals die in de RoboCup competitie uitgedaagd worden.

dhr. dr. A. (Arnoud) Visser

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Informatics Institute

dhr. prof. dr. Max Welling, medewerker FNWI, hoogleraar Machine learning
Foto: Jeroen Oerlemans

Prof. dr. Max Welling

Max Welling is hoogleraar Machine Learning. Zijn onderzoek richt zich op "deep learning" en hun toepassing bij de analyse van grootschalige datasets. Andere expertisegebieden zijn: machine leren, kunstmatige intelligentie en statistiek. 

 

dhr. prof. dr. M. (Max) Welling

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Informatics Institute

dhr. prof. dr. Marcel Worring, Data Science for Business Analytics
Foto: Dirk Gillissen

Prof. dr. Marcel Worring

Marcel Worring is hoogleraar Data Science for Business Analytics. Zijn expertisegebieden zijn multimedia-databronnen, beeldverwerking, computer vision, informatiesystemen, data science, multimedia analyse en videozoekmachines.

 

dhr. prof. dr. M. (Marcel) Worring

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Informatics Institute