Gouden Eeuw (Geschiedenis)

De master Gouden Eeuw is een uniek, interdisciplinair masterprogramma over de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse zeventiende eeuw (ca. 1570-1720).MA Geschiedenis: Gouden Eeuw

College op locatie, in het Rijksmuseum Amsterdam

In de master Gouden Eeuw maak je kennis met de nalatenschap van de Gouden Eeuw in Amsterdam, in Nederland en ver daarbuiten. Het opzetten en uitvoeren van publieksgericht onderzoek staat hierbij centraal. De master bereidt je voor op werk in de culturele en educatieve sector, bijvoorbeeld in musea, onderzoek, beleid, journalistiek of (nieuwe) media. Er zijn goede mogelijkheden voor een stage op dit terrein.

Gouden Eeuw aan de UvA

  • De Gouden Eeuw aan de UvA is de enige opleiding in Nederland waar je de Gouden Eeuw vanuit verschillende disciplines bestudeert; de vakken worden verzorgd door toonaangevende wetenschappers op het gebied van de kunst, literatuur en geschiedenis van de Gouden Eeuw. Workshops van professionals (journalisten, conservatoren, onderzoekers) zijn in het programma opgenomen. 
  • Nergens is de Gouden Eeuw nog zo nadrukkelijk aanwezig als in Amsterdam, waar het erfgoed uit de 17de eeuw overal zichtbaar en tastbaar is. Je krijgt verschillende colleges op locatie en je bezoekt erfgoedinstellingen in en buiten Amsterdam, zoals het Rijksmuseum, het Paleis op de Dam en het Nationaal Archief in Den Haag.
  • Als student van de master Gouden Eeuw krijg je een intensieve training in belangrijke academische vaardigheden die je in staat stellen informatie te vinden, te ontsluiten, te analyseren, te combineren en te presenteren.
  • Je neemt actief deel aan de activiteiten van het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, waar regelmatig lezingen worden gegeven door internationale experts uit verschillende vakgebieden.

Diploma

Gouden Eeuw is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Brochure ontvangen?

In onze brochure staan enkele aspecten van dit masterprogramma bij elkaar.


Diploma
MA Geschiedenis
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
CROHO-code
66034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen