Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen

Het programma Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen hanteert een brede definitie van het vakgebied en omvat meer dan alleen de staat en de betrekkingen tussen staten.Unieke historische context als uitgangspunt

Het programma Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (GIB) hanteert een definitie van het vakgebied die meer omvat dan alleen de staat en de betrekkingen tussen staten.

  • Het uitgangspunt van het programma is de beslissende betekenis van de unieke historische context bij de bestudering van onderdelen van de internationale betrekkingen.
  • Hiermee onderscheidt het programma zich van de leer der internationale betrekkingen afkomstig uit de sociale wetenschappen, die uitgaat van theorievorming, bijvoorbeeld de ‘realistische’ theorie dat staten met elkaar in conflict komen doordat ze onvermijdelijk hun nationale belangen najagen. (Historische gebeurtenissen ondersteunen in dat geval een theorie, maar kunnen ook gebruikt worden om een theorie te weerleggen.)
  • In het masterprogramma Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen is er zeker ook aandacht voor algemene modellen en theorieën, maar uitsluitend als hulpmiddel om historische gebeurtenissen eventueel in hun unieke karakter te kunnen verklaren. De analyse van de specifiek-historische situatie is het uitgangspunt.

Geschiedenis Internationale Betrekkingen aan de UvA

  • De Universiteit van Amsterdam biedt studenten een inspirerende academische leeromgeving én een leven in een wereldstad vol cultuur en sociale activiteiten.
  • De UvA kenmerkt zich door toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden en een tolerante, open en internationale academische traditie, die teruggaat tot 1632.
  • De opleiding Geschiedenis aan de UvA is breed opgezet, met veel aandacht voor de wetenschappelijke en de maatschappelijke en culturele context van ‘geschiedenis’.
  • Er wordt groot belang gehecht aan het doen van zelfstandig onderzoek en aan de wetenschappelijke analyse van en de omgang met historische bronnen.

Diploma

Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Brochure ontvangen?

In onze brochure staan enkele aspecten van dit masterprogramma bij elkaar.


Diploma
MA Geschiedenis
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen