Dramaturgie (Kunst- en cultuurwetenschappen)

Vanaf het studiejaar 2019-2020 wordt de duale master Dramaturgie aangeboden als een internationaal Engelstalig programma: International Dramaturgy.
Diploma
MA Kunst- en cultuurwetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
90 EC, 18 maanden
Voertaal
Engels
Start
September
CROHO-code
60828

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen