Lerarenopleiding Frans

Master of Arts Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen, track FransDocent Frans worden om anderen deze taal te kunnen leren? Bij vakdidactiek leer je vele manieren waarop dat kan. Het programma is gericht op het leren de Franse taal en cultuur in de klas actief en effectief te onderwijzen. Dit doe je samen met anderen op het instituut en op de stageschool, vanuit de theorie en in de praktijk.

Je leert werken met bestaande en nieuwe materialen gebaseerd op verschillende inzichten over (talen) leren. Je bediscussieert en analyseert voorbeelden van Franse lessen om vervolgens zelf opdrachten voor leerlingen te ontwerpen.

Liefde voor het Frans èn voor het werken met pubers zijn vereisten om een goede docent te kunnen worden.


Diploma
MA Leraar VHO in de Taal en Cultuurwetenschappen, track Frans
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, september
CROHO-code
68534

Gepubliceerd door  ILO