Open UvA-Colleges

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Als u wilt kennismaken met het juridisch vakgebied maar niet van plan bent de gehele rechtenstudie te volgen, dan is het volgen van een of meer onderdelen via de Open UvA-Colleges een goed alternatief.

Als u op contractbasis onderwijs volgt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, schrijft u zich niet in voor een heel studiejaar, maar kiest u een of meer onderdelen uit het reguliere programma. Alle colleges van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid staan in principe open voor geïnteresseerden, onder de noemer 'Open UvA-Colleges'. Wél dient uw voorkennis vergelijkbaar te zijn met het niveau van de andere studenten bij een bepaald college.

Aanbod

Het volledige aanbod van cursussen die u kunt volgen via de Open UvA-Colleges bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunt u vinden in de UvA Studiegids. U kunt het vakaanbod in de Studiegids filteren op onderwijsinstelling:

 • Amsterdam College of Law voor bachelorvakken
 • Amsterdam Graduate Law School voor mastervakken

Uitzonderingen

Van de volgende opleidingen staan de vakken niet open voor deelname via contractonderwijs:

 • Master International Tax Law (alle vakken)
 • Master International Criminal Law (alle vakken)
 • Research master Public International Law (aantal vakken)
 • Honoursprogramma van de bachelors (alle vakken)
 • Minor Law, Economics and Business (alle vakken)

Plaats en tijd

De colleges vinden plaats op de Roeterseilandcampus in het centrum van Amsterdam.

Het onderwijs aan de UvA is ingedeeld in semesters van elk 20 weken. De colleges in het 1e semester lopen van september tot eind januari, in het 2e semester lopen ze van februari tot juni. Het precieze tijdstip en de zaal waarin de colleges plaatsvinden, vindt u op de roosterwebsite.

Locatie

 • Roeterseilandcampus - gebouw A

  Nieuwe Achtergracht 166 | 1018 WV Amsterdam
  Receptie: 525 5340

  Ga naar detailpagina

Certificaat

Als u het tentamen met een voldoende hebt afgerond, ontvangt u hiervan een certificaat van de onderwijsadministratie.

Als u op het tentamen een onvoldoende behaalt, kunt u het tentamen opnieuw afleggen bij de eerstvolgende herkansing. Dit zijn de enige twee momenten om het tentamen (en dus het certificaat) te behalen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

7 augustus 2017