Beste in Europa

Taalwetenschappers met uiteenlopende theoretische oriëntaties werken binnen de UvA nauw samen, met als uitgangspunt dat fundamenteel inzicht in taalkundige fenomenen alleen bereikt kan worden als die vanuit een veelheid van invalshoeken worden benaderd. Belangrijke invalshoeken zijn taalverwerving, taalvariatie, taalmodellering en taaltypologie, toegepast op reguliere talen, creooltalen en gebarentalen. Het vak wordt in de volle breedte bestudeerd en onderwezen.

Taalwetenschap op televisie

Paul Boersma in Pavlov

Lees verder

Taalwetenschap op televisie

De oorsprong van taal in het programma Klokhuis

Lees verder