Onderzoek

Rechten

Het onderzoek binnen de discipline Rechten is zeer divers van aard. Het omvat empirisch rechtssociologisch onderzoek naast fundamenteel rechtsfilosofisch onderzoek. Het kan op de historische wortels van ons recht zijn gericht (rechtsgeschiedenis), maar ook op de toekomst (Europees contractenrecht) en de internationale samenleving (Internationaal publiekrecht, Internationaal strafrecht, Europees publiekrecht).

Onderzoekinstituut

Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Het onderzoek op het gebied van rechtsgeleerdheid is georganiseerd binnen het Amsterdam Research Institute for Legal Studies, het onderzoekinstituut van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het facultair onderzoekinstituut omvat diverse onderzoeksgroepen- en centra met elk hun eigen specialisaties.

Onderzoekszwaartepunten

Internationaal georiënteerd onderzoek, zoals het onderzoek op het gebied van onder andere het internationaal recht, het internationaal strafrecht, informatierecht en het Europees contractenrecht, gelden als zwaartepunten van onderzoek.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

23 maart 2016