Onderzoek

Psychologie

Op deze pagina vindt u een overzicht van verwijzingen die te maken hebben met onderzoek aan de afdeling Psychologie van de UvA.

Onderzoeksinstituut

Dit is de hoofdpagina van het Onderzoeksinstituut Psychologie. Hier vindt u meer informatie over onderzoeksgroepen, publicaties, nieuws, de agenda, het onderzoekslab en informatie voor promovendi.

Onderzoeksgroepen

Het Onderzoeksinstituut Psychologie bestaat uit onderstaande zes programmagroepen die onderzoek doen naar een breed aantal onderwerpen. Binnen deze groepen ligt de focus op fundamenteel, kwantitatief en experimenteel onderzoek

UvA-onderzoekszwaartepunt: Brain and Cognition

Samen met de research master Brain and Cognitive Sciences vormt het Zwaartepunt Brain and Cognition het Amsterdam Brain and Cognition centre (ABC).

Onderzoekslab 

Ons lab huisvest onder andere een slaaplab, babylab, fMRI scanner en virtual reality lab. Meer informatie over het onderzoekslab vindt u via onderstaande link.

Commissie Ethiek

Voor elk onderzoek dat plaatsvindt aan de afdeling Psychologie is ethische goedkeuring nodig. Meer informatie over aanvragen aan de commissie ethiek vindt u via onderstaande link.  

De Stats Store

De Stats Store is in het leven geroepen door de Programmagroep Psychologische Methodenleer en is er voor medewerkers die advies willen over een methodologische of statistische vraag.

Technische Onderzoeksondersteuning FMG (TOP)

De TOP ondersteunt het onderzoek van Psychologie, POW, ASCoR en AISSR. Zij beheren de labs en studio's in gebouw REC-L en faciliteren Stimuli/Response onderzoek, EEG- & Fysiologisch onderzoek, Gedragsobservatie en Webonderzoek. Daarnaast kunt u er terecht voor labverhuur, lab supplies, apparatuuruitleen en programmeerondersteuning.

Gepubliceerd door  PSYRES

5 december 2016