Onderzoek Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA)

Binnen AMC-UvA wordt hoogwaardig medisch onderzoek verricht. In de loop der tijd zijn er allerlei dwarsverbanden ontstaan tussen de geneeskundige praktijk en de onderzoekslaboratoria. Artsen en onderzoekers raadplegen elkaar en werken vaak samen om de behandeling van zeldzame en gecompliceerd aandoeningen te verbeteren. Veel AMC-artsen zijn zelf ook onderzoeker.

Onderzoek AMC-UvA

Onderzoek AMC-UvA (www.amc.nl)

Gezamenlijke research centers AMC & VUmc

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 augustus 2016