Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Evelyn Bosma onderzoekt de wisselwerking tussen tweetaligheid en cognitie. Het gaat om een longitudinale studie met drie opeenvolgende jaarlijkse metingen. Hierin volgt Bosma de taal- en cognitieve ontwikkeling van een groep van 120 Fries-Nederlandse tweetalige kinderen die 5 of 6 jaar oud waren op het eerste meetmoment. De Friese en Nederlandse taal vertonen grote overlap op het gebied van woordenschat en morfosyntactische structuur. Bosma gebruikt die overlap om te onderzoeken hoe gelijkenissen tussen talen interactie vertonen met variabelen zoals taalinput, de leeftijd van eerste blootstelling aan een tweede taal en cognitief functioneren. Daarnaast kijkt zij of het opgroeien met twee nauw verwante talen een effect heeft op de cognitieve capaciteiten van kinderen.

Detail Summary
Datum 2 oktober 2017
Tijd 14:00 - 15:00

Mw. E. Bosma: Bilingualism and Cognition: The Acquisition of Frisian and Dutch. Promotor is prof. dr. A.P. Versloot. Copromotoren zijn dr. W.B.T. Blom (Universiteit Utrecht) en dr. E. Hoekstra (Fryske Akademy).

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Stadhuis Leeuwarden, Hofplein 38, Leeuwarden.

Download de samenvatting (PDF)

Lees het nieuwsbericht