Onderzoeker in Kennis Co-creatie Traject Circulaire Gebiedsontwikkeling

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Centre for Urban Studies

Publicatiedatum
9 februari 2018
Opleidingsniveau
Gepromoveerd
Salarisindicatie
€3.475 tot €3.839 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
23 februari 2018
Functieomvang
30 uur per week
Vacaturenummer
18-067

Het Centre for Urban Studies (CUS) aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen is een van de onderzoekszwaartepunten van de Universiteit van Amsterdam. Het wordt gevormd door onderzoekers in de sociale geografie, planologie, internationale ontwikkelingsstudies, politicologie en sociologie, en faciliteert interdisciplinair en transdisciplinair stedelijk onderzoek. Het Centre is onderdeel van het Amsterdam Institute for Social Science Research 

De komende jaren zal het CUS zich in het bijzonder richten op onderzoek naar de implicaties van de huidige maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de levensvatbaarheid van de zg. ‘urban commons’. Versterking van deze commons is een cruciale voorwaarde voor het realiseren van een meer rechtvaardige en duurzame toekomst. Zie voor meer informatie het Strategisch Plan Centre for Urban Studies 2018 - 2022.  Het project 'Circulair Potentieel: Koppelkansen Water en Energie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)' is onderdeel van deze strategie. 

Werkzaamheden

Het CUS ondersteunt kennis co-creatie rond het thema ‘Circulair potentieel: Koppelkansen Energie en Grondstofterugwinning uit de watercyclus’, op initiatief van Waternet, Alliander, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Amsterdam. Middels de aan de systeemtransitie ontleende methode 'Reflexief Interactief Ontwerpen' inventariseren de sleutelactoren hoe het slim koppelen van decentrale en centrale infrastructurele netwerken op het gebied van water, energie en afval kan bijdragen aan het realiseren van de circulaire ambities van de metropoolregio Amsterdam. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de governance-arrangementen die dergelijke hybride infrastructuur vereist; de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; alsmede de interacties tussen de verschillende ruimtelijke schaalniveaus. De toekomstbeelden van actoren en/of de veranderende waardensysteem spelen ook een rol in de analyse. Onze geografische focus ligt op de ontwikkelingen in de stad Amsterdam (geplande nieuwbouw (zoals IJburg); bestaande stad, en transformatiegebieden (zoals de Buiksloterham), en Oosterwold (Almere, Zeewolde, organische gebiedsontwikkeling). Het traject dient uit te monden in concreet te implementeren pilots van slim gekoppelde infrastructuur, en een postacademische cursus ‘Werken aan transities: circulaire gebiedsontwikkeling’. Als postdoctorale onderzoeker maak je deel uit van een team dat geleid wordt door Michaela Hordijk en John Grin, werkzaam ten behoeve van het Kennisactie-programma water. Hoewel je standplaats een van de onderzoeksprogrammagroepen verbonden aan het Centre for Urban Studies aan de UvA zal zijn, zul je ook geregeld ook bij Waternet (Amsterdam) in huis zijn en met enige regelmaat in Almere.

Taken:

 • Mede organiseren en faciliteren van co-creatie-workshops met sleutelactoren (in zowel Amsterdam als in Almere/Zeewolde/Lelystad);
 • initiëren en faciliteren van kennisdeling binnen het Kennisactie-programma water;
 • communiceren van tussentijdse resultaten van het co-creatie-traject via de website van het Kennisactie-programma water, publiceren van tenminste 1 wetenschappelijk artikel (samen met de projectleiders);
 • verzamelen, analyseren en ontsluiten van bestaand onderzoeksmateriaal, recente wetenschappelijke en professionele literatuur op het gebied van governance-arrangementen ten behoeve van circulaire ambities in de bestaande stad en circulaire gebiedsontwikkeling;
 • identificeren en analyseren van relevante praktijkvoorbeelden van gekoppelde infrastructuur/multi-utilities in het buitenland;
 • identificeren van en koppelen met op dit moment lopend onderzoek op het gebied van laag thermische energie uit de watercyclus en grondstofterugwinning uit afval(water);
 • bijdragen aan het ontwikkelen van de postacademische cursus ‘Werken aan Transities: circulaire gebiedsontwikkeling’.

Profiel

 • Gepromoveerd in de sociale wetenschappen, thematische specialisatie op het thema governancevraagstukken op het gebied van de water-energie-voedsel nexus en/of circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire transformatie en/of transitie-theorie;
 • ervaring of affiniteit met het werken in transdisciplinaire teams;
 • ervaring of affiniteit met kennis co-creatie;
 • organisatorische en management vaardigheden;
 • aantoonbare ervaring in wetenschapscommunicatie;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Ervaring met (audio)visuele communicatie is een pre.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor 30 uur per week gedurende 10 maanden. Het salaris bedraagt op basis van een fulltime dienstverband (38 uur per week), afhankelijk van relevante werkervaring, minimaal €3.475 en maximaal €3.839 bruto per maand (schaal 11) conform de  Cao Nederlandse Universiteiten.

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief en curriculum vitae tot en met 23 februari richten aan Michaela Hordijk, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer18-067 in de onderwerpregel.

Sollicitatiebrief en curriculum vitae dienen in één document (Pdf) te worden aangeleverd.

De sollicitatiegesprekken zullen in de eerste week van maart plaatsvinden. #LI-DPN

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam