Promovendus effectonderzoek naar alternatief voor uithuisplaatsing

Faculteit der der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen

Publicatiedatum
12 januari 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€2.222 tot €2.840 bruto per maand
Sluitingsdatum
27 januari 2018
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
18-015

Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van de leerstoelgroep Forensische Orthopedagogiek van de Universiteit van Amsterdam en de afdeling Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. De leerstoelgroep Forensische Orthopedagogiek richt zich op onderzoek en onderwijs op het terrein van de forensische orthopedagogiek. De afdeling Jeugd en Gezin spitst zich toe op de psychosociale ontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen.

Projectomschrijving en werkzaamheden

Uithuisplaatsing van kinderen en jongeren is een laatste redmiddel: het is dikwijls een traumatische ervaring voor alle gezinsleden, waarbij op voorhand het positieve effect vaak onduidelijk is. Sinds 2013 wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een ambulant alternatief voor uithuisplaatsing. Het doel van dit promotieonderzoek is om vast te stellen of en hoe deze aanpak werkt in het reduceren van gedragsproblematiek en het versterken van veerkracht en kwaliteit van het sociale netwerk. Het onderzoek richt zich op behandeling van kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ernstige gedragsproblemen, zoals criminaliteit, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en druggebruik. Vanwege de ernst van de problematiek is er sprake van (een verhoogde kans op) een civiel- of strafrechtelijke maatregel en komen jongeren en gezinnen in aanraking met politie, justitie, kinderbescherming en jeugdzorg.

Dankzij een samenwerking tussen de praktijkinstellingen Spirit, Juzt, Enver en Jeugdformaat kan er landelijk onderzoek starten naar verantwoorde ambulantisering jeugdhulp. Met behulp van de JIM-aanpak wordt er in de steden Amsterdam, Rotterdam, Breda en Leiden residentiële zorg geambulantiseerd. Landelijk effectonderzoek moet meer zicht bieden op de vraag voor welke jongeren en onder welke omstandigheden deze aanpak effectief is. Het is de bedoeling dat het onderzoek uitmondt in een promotie. Er is een onderzoeksplan beschikbaar.

Taken

 • Coördinatie en uitvoering van dataverzameling voor kwantitatief effectonderzoek;
 • onder begeleiding verrichten van wetenschappelijk onderzoek met als einddoel een proefschrift;
 • publiceren van Engelstalige artikelen in wetenschappelijke tijdschriften;
 • geven van presentaties op nationale en internationale congressen en bijeenkomsten.

Profiel

De promovendus die wij zoeken:

 • is afgestudeerd in een (onderzoeks)master of equivalent in één der sociale wetenschappen, bij voorkeur in de forensische orthopedagogiek, klinische- of ontwikkelingspsychologie;
 • heeft aantoonbare affiniteit en ervaring met empirisch onderzoek, bijvoorbeeld door het hebben gevolgd van een researchmaster;
 • heeft affiniteit met het terrein van de (justitiële) (jeugd)zorg, heeft kennis van oorzaken en achtergronden van problemen die leiden tot (civiel- of straf) rechtelijk ingrijpen en is thuis op het gebied van preventie en behandeling van ernstige gedragsproblemen;
 • is geïnteresseerd in het verrichten van onderzoek op het terrein van de forensische orthopedagogiek, zo mogelijk blijkend uit stage-activiteiten en scriptieonderzoek;
 • heeft kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • is doortastend en vasthoudend als het gaat om de uitvoering van veldonderzoek bij een 'moeilijke' doelgroep en beschikt over de noodzakelijke sociale vaardigheden om het onderzoek voorspoedig te laten lopen;
 • beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en het Engels;
 • beschikt over uitstekende organisatorische en projectmatige vaardigheden.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

U treedt in dienst bij stichting JIM en zult verbonden zijn aan de UvA als gastonderzoeker (buitenpromovendus). 

De aanstelling is fulltime (38 uur per week).  De begindatum is bij voorkeur 1 maart 2018, en anders 1 april 2018. De aanstelling is vooralsnog tijdelijk voor 1 jaar met uitzicht op verlenging in geval van een goede beoordeling na het eerste jaar. Het maandsalaris bij een fulltime aanstelling is in overeenstemming met de salarisschalen voor promovendi aan een Nederlandse universiteit, op dit moment €2.222 bruto per maand in het eerste jaar oplopend naar €2.588 in het tweede jaar. 

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief, inclusief een gedetailleerd curriculum vitae en cijferlijsten, tot en met 27 januari 2018 richten aan dr. H. Creemers via vacatures-pow-fmg@uva.nl. Sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijsten dienen in één document (Pdf) te worden aangeleverd. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam