Breed draagvlak voor nieuw allocatiemodel dankzij gezamenlijke aanpak

5 december 2017

Het College van Bestuur (CvB) heeft afgelopen week het traject afgerond om te komen tot een vernieuwd allocatiemodel. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig met vertegenwoordigers van de faculteiten gesproken en op zorgvuldige wijze gebruik gemaakt van de inbreng vanuit de organisatie.

Na consultatie van de Academische Gemeenschap via ‘Denk mee met de UvA’ zal een voorlopig besluit worden genomen dat vervolgens ter instemming aan de Gezamenlijke Vergadering (COR en CSR) zal worden voorgelegd. Het vernieuwde allocatiemodel zal dan voor het eerst toegepast worden bij het opstellen van de Kaderbrief 2019.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam