Zen en de kunst van het Zorgmanagement

Economie

19jan2018 16.00

Oratie

Zorginstellingen als complexe organisaties vereisen een andere aansturing en andere kwaliteitssystemen om de huidige problemen in de zorg effectief aan te pakken stelt Jaap van den Heuvel in zijn oratie.

Aan de hand van een casus licht Van den Heuvel toe dat de omgeving impact heeft op het functioneren van mens en organisaties. Hij licht de omgeving van zorgstellingen toe, en dan met name het financieringssysteem. Ook bespreekt hij de consequenties van de huidige omgeving op zorginstellingen.

Vervolgens onderbouwt Van den Heuvel waarom zowel een gezondheidszorgsysteem als zorginstellingen complexe organisaties zijn. Hij licht toe wat hiervan de gevolgen zijn voor het management en beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Tot slot doet op basis van de ideeën over complexe organisaties aanbevelingen over de inrichting van ons zorgsysteem, de wijze van aansturen van zorginstellingen en het kwaliteitsmanagement in zorginstellingen.

Dhr. prof. dr. J. van den Heuvel, bijzonder hoogleraar Healthcare Management: Zen en de kunst van het Zorgmanagement

Deelname

Toegang vrij

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting